Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - Mūris (Romieši)

City Wall

Priekšnosacījumi: pieejams tikai Romiešiem 

Ar pilsētas mūri Jūs varat aizsargāt savu ciemu pret Jūsu ienaidnieku barbaru ordām. Jo augstāks tās līmenis, jo lielāks bonuss tiek dots Jūsu aizsardzības spēkiem. Ciema mūri ir iespējams uzbūvēt tikai Romieši, ciema mūris dod vislielāko aizsardzību, bet ir viegli iznīcināms. Bonusa aizsardzība kareivjiem tiek aprēķināta pēc šādas formulas (1.03^līmenis)*100, un saraksts cik mūra brucinātāji nepieciešami, lai pilnībā nobrucinātu aizsargsienu noteiktajos līmeņos.

Papildus - pamata ciema aizsardzība tiks paaugstināpar par 10 punktiem ar katru mūra līmeni.

Ciema mūri ir iespējams uzcelt tikai brūnajā aplī apkārt ciematam. Nepieciešamās prasības līmeņiem (kā celtniecības izmaksas un ģenerētie kultūras punkti) var tikt atrastišeit.
Pilns celtniecības laiku saraksts apskatāms šeit normāla ātruma serveriem un šeit speed ātruma serveriem.

Zemāk redzamajā sarakstā var aplūkot cik mūra brucinātāji nepieciešami mūra iznīcināšanai. mūra brucinātāju skaitlis arī apzīmē cik no tiem ir jāizdzīvo.

Sienas līmenis mūra brucinātāji
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli