Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - Palisāde

Palisade

Priekšnosacījumi: nav

Ar pilsētas mūri Jūs varat aizsargāt savu ciemu pret Jūsu ienaidnieku barbaru ordām. Jo augstāks tās līmenis, jo lielāks bonuss tiek dots Jūsu aizsardzības spēkiem.

Šo celtni iespējams uzbūvēt tikai galliem

Aizsardžības bonus tiek aprēķināts pēc sekojošās formulas (1.025^līmenis)*100. Tāpat šī formula norāda cik mūra brucinātajus jaizmanto, lai to iznīcinātu

Papildus ar katru līmeni tiks palielināta ciema aizsardzība par 8 punktiem.

Palisādi var uzbūvet lauka apkārt ciemam.

Līmeņa atribūtiku (celtniecības izmaksas, ģenerētie kultūras punkti) iespējams aplūkot  šeit. Pilnu sarakstu ar konstrukcijas laikiem, iespejams aplūkot  šeit 1x ātruma serverim unšeit 3x ātruma serverim.

Zemāknorādītā tabula parāda cik brucinātāji nepieciešami, lai iznīcinātu palisādi. Atcerieties, ka brucinātāji ir jāizdzīvo uzbrukumā.

Sienas līmenis brucinātāju skaits
1 1
2 2
3 4
4 6
5 8
6 11
7 15
8 19
9 23
10 28
11 34
12 40
13 46
14 53
15 61
16 69
17 77
18 86
19 96
20 106

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli