Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - lielā noliktava

Great Warehouse

Priekšnosacījumi: 10. līmeņa Galvenā celtne, 0. līmeņa pasaules brīnums vai viens lielās noliktavas vai klēts plāns

Noliktavā tiek uzglabāts māls, kokmateriāli un dzelzs. Lielā noliktava dod iespēju saglabāt vairāk resursu.

Uzceļot šo celtni uz 20. līmeni, ir iespeja uzvelt nākošo lielo noliktavu.

Šo celtni iespējams uzbūvēt tikai natāru ciemos (šie ciemi satur pasaules brīnumu) vai arī ar natāru artefaktus.

Lūdzu atcerieties, ka pasaules brīnuma ciemā celtniecības laiki būs divreiz ātrā nekā parastajos ciemos, kuriem ir lielā klēts/liela noliktava artefakts.

Attīstības atribūti(ka celtniecības laiki un ģenerētie kultūras punkti) aplūkojamišeit.
Celtniecības laiki šeit 1x ātruma serverim un {(buildingconstructiontimes:gid=38,speed=3,linkdescription=3x ātruma


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli