Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Paslēptuve

Cranny

Priekšnosacījumi: nav

1. limeņa pasleptuve spej noslēpt 200 resursus no katra veida
Gallic
 paslēptuves spēj noslēpt 1.5 reizes vairak resursu. 10 līmenī gallu pasleptuves nosleps 3000 resursu, kamēr pārejās ciltis 2000.

Uzlabojot paslēptuvi līdz 10. līmenim, ir iespējams uzcelt nakamo paslēptuvi.

Pilnu celtniecības laiku tabulu var aplūkot  šeit 1x ātruma serverim unšeit 3x ātruma serverim.

Resursu izmaksas un pasleptuves ietilpība pa līmeņiem
Līmenis Lumber Clay Iron Crop Consumption Construction time CP Ietilpība (romieši un ģermāņi) Ietilpība (galli)
1 40 50 30 10 0 00:05:00 1 200 300
2 50 65 40 15 0 00:10:50 1 260 390
3 65 80 50 15 0 00:17:30 2 340 510
4 85 105 65 20 0 00:25:20 2 440 660
5 105 135 80 25 0 00:34:20 2 560 840
6 135 170 105 35 1 00:44:50 3 720 1080
7 175 220 130 45 1 00:57:00 4 920 1380
8 225 280 170 55 1 01:10:10 4 1200 1800
9 290 360 215 70 1 01:27:40 5 1540 2310
10 370 460 275 90 1 01:46:40 6 2000 3000

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli